Search Download:
Trang chủ > download
Giới Thiệu
Liên hệ-Vị trí-Tài Khoản-Giao hàng
Bảo hành-Sửa chữa-Thay pin
Cách bảo quản máy tính
Phân biệt thật giả
Tải sách Hướng Dẫn Sử Dụng
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Khuyến mãi giảm giá cuối năm
Apps Ti-89/89 Titanium
Programs Ti-89/89 Titanium
Apps Ti-83/84 Plus/SE
Programs Ti-83/84 Plus/SE
Apps Voyage 200/Ti-92
Programs Voyage 200/Ti-92
HDSD Ti-89/89 Titanium
HDSD Ti-83/84 Plus/SE
HDSD Voyage 200/Ti-92
HDSD Casio
HDSD BA II Plus
Giải Pháp Phòng học công nghệ T3
vernier
Trạm Quan Trắc Thời tiết
HDSD LabQuest
Đề thi máy Tính Casio
HDSD Đồng Hồ
Diễn đàn
User Online: 25
Counter: 3521891
Select Language
List Download
Battery.9xz
CT test pin nguồn cho Ti-89, bạn nên test pin trước khi chạy CT
curl( { f(x,y,z), g(x,y,z), h(x,y,z) }, x, y, z )
Curl in rectangular coordinates of the vector function f(x,y,z)i + g(x,y,z)j + h(x,y,z)k. 48.6KB
ratio( f(n), n )
Ratio convergence test. Tests the convergence of a series with the general term f(n). Returns "converges", "diverges", or "unknown". 236B
83Physics Plus
This program solves 49 different equations, covering Newtons's Law's of Motion, Force and Energy. A must have for high school and university students.
Accessories
am.89z
Game Mario cứu công chúa cho ti-89titanium/V200
analyt( u(x,y), v(x,y) )
Determines if the complex function u(x,y) + iv(x,y) is analytic and computes its partial derivatives. 481B
Area Formulas
App này giúp bạn học tính diện tích, chu vi các hình: Tam giác, Hình vuông, hình Thang, Bình hành, chữ nhật...Có các câu hỏi trắc nghiệm giúp giáo viên đánh giá chất lượng bài học. 38KB
Asum( a, d, n )
Returns the [ last term, sum ] of an arithmetic series. Enter first term, a, common difference between terms, d, and number of terms, n. 184B
balance.zip
Cân bằng phản ứng Hóa học cho [Ti-89titanium/V200]
Ballistic Trajectory
Việc trình diễn một quỹ đạo parabôn sử dụng những phương trình tham số. nhấn[ F4] Replay. 378B
Basketball Coach
Hướng dẫn thu thập dữ liệu chuyển động tắt dần khi thực hiện cùng CBL và CBR. File pdf
Trang:[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  cuối cùng